Vještica u svakoj ženi – psihodramska radionica 31.10.2016.; 19-22

bez-teksta_tojetoAnalitička psihologija tvrdi kako žena nikada ne doživljava sebe kao ”to što jeste” ako svoje Ja poistovjećuje s patrijarhalnom sviješću. Dok se osvješćuje, ženi se često čini da je otuđena od sebe, budući da sukob između simbolički muške strukture svoje svijesti i ženske strukture svoje cjelovitosti doživljava kao poremećaj. Njezina patnja, međutim, legitimna je, a njena ”dvojnost” je poremećaj jedino ako se mjeri naivnom cjelovitošću vladajućih obrazaca. Jedan takav je da je vještica u ženi zloćudna, pokvarena i zlonamjerna, a da je Noć vještica kao izraz za noć koja prethodi kršćanskim Svim svetima, u dubokoj koliziji sa spiritualnošću. To ne samo da je pogrešno uvjerenje, nego i nametnuti kolektivni zaborav drevnih kalendarskih svetkovina – poput onih keltskog Samhaina (kraj ljeta) ili starorimskog slavlje Pomone – boginje voća i sjemena.


U gotovo svim drevnim tradicijama, naime, opasni aspekt žene utjelovljen u vračaru i travarku povezivao se sa snažnim preobražajnim moćima. Otuda se ženina (ne)povredivost, svećenička svetost, njezina mudrost da ljudsku aktivnost usuglasi sa sudbinom – smatrala mantičkom moći pletiva sudbine. Barem je tako bilo – sve dok patrijarhalne projekcije zloćudnosti nisu počele progoniti ”vračare” kao vještice i činiti ih odgovornim za smrt, ludilo, ekstazu, nemoć i utrnuće, što je nerijetko završavalo fizičkim uništavanjem ljudskih bića.

 

Što se preobražajnih aspekata tiče, dubinski psiholozi se slažu u tome da je preobražajni karakter Ženskog – za razliku od Muškog koji se odvija uglavnom u apstraktnom području – više povezan sa stvarnostima svakidašnjeg života te da se u skladu s osnovnom crtom ženske psihologije, preobražaj događa u neposrednom iskustvu.

 

Oslanjajući se na neposredno iskustvo kao osnovno oruđe psihodrame, na ovoj ćemo se radionici, baviti onim vještičjem u nama, koje – između ostalog – može biti i vid preuzete identifikacije s lažnim Ja.

 

Ako se skupimo u dovoljnom broju, zajedno ćemo, u sigurnom okruženju ženske grupe pomoću psihodrame potražiti vlastiti identifikacijski tip vještice, upoznati ju i pokušati joj vratiti njezinu istinsku lječidbenu moć. Ali i razoružati ju u onim vidovima koje nam škode na našem putu k samoostvarenju i punom životu.

 

Radionica se održava 19-21:30, u Gundulićevoj ulici u Zagrebu, a cijena je 150 kn. Prijaviti se možete do 29.10. 2016., ovdje, a mi ćemo vam poslati točnu adresu, tj. kućni broj i ostale potrebne informacije.

Definitivnu potvrdu svog dolaska molimo poslati do navedenog roka na adresu: edukaliptus88@gmail.com

 

Voditeljica: Manuela Zlatar, psihodramska praktičarka, u terapijskom radu u superviziji pri Centru za psihodramu u Zagrebu. Dipl. fem. Ženskih studija u Zagrebu; u edukaciji iz transpersonalne psihologije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *