Svijet u malom

Kako je čovjek mikrokozmički odraz univerzuma i snaga koje u njemu djeluju, ali i rezultat socijalnih silnica, odnosi koji se uspostavljaju u grupama bit će minijaturni odrazi šire ljudske zajednice u koju smo utopljeni. Grupa, naime, postaje minijaturna preslika društvenih obrazaca koji su trenutno na snazi, pa bili oni ovakvi…

Pročitajte više

Prekid kreativnog kruga

Ako je spontanost potisnuta i blokirana, prirodni tijek kreativnog kruga se prekida. Kada se to dogodi, može nastupiti «kreativna neuroza», i to tako što i pojedinac i društvo ostaju navezani na disfunkcionalne fiksacije. Ipak – u psihodramskom se radu ne radi o tome da proizvoljno oslobodimo spontanost, nego da upotrijebimo…

Pročitajte više

Ima neka tajna veza…

an-abstract-ball-1615059-1278x699

Čovjek je kozmičko, ali i socijalno biće. Obje ove dimenzije pretaču se jedna u drugu. Morenova je pretpostavka da između pojedinaca djeluju «kozmičke snage» privlačnosti i odbojnosti, a koje u svojstvu neke vrste osnovne opreme pripadaju onom fiziološkom i socijalnom u čovjeku. Sve emocije koje se odigravaju u međuljudskim odnosima,…

Pročitajte više

Kozmodinamika

Čovjek kao kozmičko biće Polazna točka za razumijevanje psihodramske slike čovjeka je Morenov holistički pristup svijetu. Pojedinac nije izolirana monada, nego je koncipiran kao integralni dio kozmosa kao sveobuhvatnog sustava. U tom svjetlu Moreno vidi «… jedan svijet koji nadilazi psihodinamiku i sociodinamiku ljudskog društva, naime, vidi ga kao “kozmodinamiku”.…

Pročitajte više

Dobre strane grupe

U smislu pružanja značajne koristi za klijenta, grupna terapija je barem isto tako učinkovita kao i individualna, a po pitanju plastičnosti iskustva iskazuje se čak kao prvi izbor. Zašto? Zato što grupa funkcionira poput minijaturne zajednice i vrlo je vjerojatno da će se poteškoće koje klijent ima van grupe, na…

Pročitajte više