Svijet u malom

Kako je čovjek mikrokozmički odraz univerzuma i snaga koje u njemu djeluju, ali i rezultat socijalnih silnica, odnosi koji se uspostavljaju u grupama bit će minijaturni odrazi šire ljudske zajednice u koju smo utopljeni. Grupa, naime, postaje minijaturna preslika društvenih obrazaca koji su trenutno na snazi, pa bili oni ovakvi…

Pročitajte više

Prekid kreativnog kruga

Ako je spontanost potisnuta i blokirana, prirodni tijek kreativnog kruga se prekida. Kada se to dogodi, može nastupiti «kreativna neuroza», i to tako što i pojedinac i društvo ostaju navezani na disfunkcionalne fiksacije. Ipak – u psihodramskom se radu ne radi o tome da proizvoljno oslobodimo spontanost, nego da upotrijebimo…

Pročitajte više

Ima neka tajna veza…

an-abstract-ball-1615059-1278x699

Čovjek je kozmičko, ali i socijalno biće. Obje ove dimenzije pretaču se jedna u drugu. Morenova je pretpostavka da između pojedinaca djeluju «kozmičke snage» privlačnosti i odbojnosti, a koje u svojstvu neke vrste osnovne opreme pripadaju onom fiziološkom i socijalnom u čovjeku. Sve emocije koje se odigravaju u međuljudskim odnosima,…

Pročitajte više

Kozmodinamika

Čovjek kao kozmičko biće Polazna točka za razumijevanje psihodramske slike čovjeka je Morenov holistički pristup svijetu. Pojedinac nije izolirana monada, nego je koncipiran kao integralni dio kozmosa kao sveobuhvatnog sustava. U tom svjetlu Moreno vidi «… jedan svijet koji nadilazi psihodinamiku i sociodinamiku ljudskog društva, naime, vidi ga kao “kozmodinamiku”.…

Pročitajte više

PSIHOLOŠKI MEHANIZMI KOJI OMETAJU PRIRODNOST I SPONTANOST

key-192202_1280

              Čovjek kao kozmičko biće: spontanost i kreativnost     Polazna točka za razumijevanje psihodramske slike čovjeka je Morenov holistički pristup svijetu. Pojedinac nije izolirana monada, nego je koncipiran kao integralni dio kozmosa kao sveobuhvatnog sustava. U tom svjetlu Moreno vidi «… jedan svijet koji nadilazi psihodinamiku i sociodinamiku ljudskog društva, naime,…

Pročitajte više

O osnivaču psihodrame

Jacob Levy Moreno (1889-1974), osnivač psihodrame, u svojem je burnom životu imao mnoge uloge: ulogu terapeuta, liječnika, pjesnika, kazališnog i socijalnog revolucionara. Moreno je bio genijalni vizionar mnogočega što se u psihologijskom i sociološkom konceptu danas uzima zdravo za gotovo. No neprijeporno je da je bio i ekscentrik. Stoga ne…

Pročitajte više

EDUKALIPTUS – DOBRA STRANA PRIČE

EDUKALIPTUS  – DOBRA STRANA PRIČE Dok su rani njegovatelji prenosili naše osjete, sjećanja i pokrete umjesto nas, izrasli su narativi u kojima ćemo živjeti. Kao mali smo počeli koristiti se njima jer tako smo iskustvo integrirali u koherentna značenja. Razumljivo je da naši uobičajeni emocionalni, kognitivni i tjelesni odgovori na…

Pročitajte više

JUHA OD KAMENA

JUHA OD KAMENA Jednom davno putovahu tri putnika-namjernika. Dugo su i naporno putovali po drumovima i strašno su se umorili. Iscrpljeni i gladni, ugledaše gradić u daljini i uputiše se tamo, u nadi da će im možda netko udijeliti što hrane i ponuditi prenoćište. No građani su imali običaj sakrivati…

Pročitajte više